พิธีมอบใบประกาศนียบตรและงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์30 มี.ค. 2559 02:44โดยโรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน

ą
DSCN9360.JPG
(5896k)
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
30 มี.ค. 2559 02:44
ą
DSCN9364.JPG
(5898k)
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
30 มี.ค. 2559 02:44
ą
DSCN9366.JPG
(5260k)
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
30 มี.ค. 2559 02:44
ą
DSCN9369.JPG
(5300k)
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
30 มี.ค. 2559 02:44
ą
DSCN9402.JPG
(5494k)
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
30 มี.ค. 2559 02:44
ą
DSCN9410.JPG
(5526k)
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
30 มี.ค. 2559 02:44
ą
DSCN9413.JPG
(5401k)
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
30 มี.ค. 2559 02:44
ą
DSCN9414.JPG
(5562k)
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
30 มี.ค. 2559 02:44
ą
DSCN9431.JPG
(5091k)
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
30 มี.ค. 2559 02:44
ą
DSCN9459.JPG
(5255k)
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
30 มี.ค. 2559 02:44
ą
DSCN9463.JPG
(5330k)
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
30 มี.ค. 2559 02:44
Comments