พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

โพสต์27 มี.ค. 2561 00:54โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมุงกุฎไทย  และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยผู้ได้รับการพิจารณาแยกเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก จำนวน 36  ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย จำนวน 23  ราย และเหรียญจักพรรรดิมาลา  จำนวน 67  ราย  >>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<

 


ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments