พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์2 มี.ค. 2561 20:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

            วันเสาร์ ที่ 3  มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร. รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  2560 ณ ห้องประชุม เทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย      เขต ๑ โดยภายในงานดังกล่าว มี ดร. วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เป็น ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของพิธีมอบดังกล่าว

        พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยในวันนี้ เป็นเด็กนักเรียน อำเภอเมืองเลย ประกอบด้วยกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง ,กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าอากาศยาน,กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย ,  กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย ,กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม มีนักเรียน จำนวนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ทั้งสิ้น จำนวน 452 คนสำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งหมด  452 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด  >>>ภาพเพิ่มเติม <<<


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1 
Comments