พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์3 มี.ค. 2561 21:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

           วันอาทิตย์ ที่ 4  มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร. รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”อ.เชียงคาน จ.เลย โดยภายในงานดังกล่าว มี ดร. นายสมชาย  คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์ เป็น ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของพิธีมอบ

        พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยในวันนี้ เป็นการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 อำเภอเชียงคาน ประกอบด้วยกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ,กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรีกลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 413 คนสำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งหมด  413 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด    >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

 

Comments