พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง (หลักเมืองเกมส์) 7 ธ.ค.2560

โพสต์6 ธ.ค. 2560 20:11โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 7  ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานการแข่งขันกีฬากลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง นักเรียนพร้อมกันนี้  มี  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ดังกล่าวด้วย        การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง  2560 จัดขึ้น  ณ โรงเรียนเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย  ภายในงานมี  นายประวิทย์  น้อยบัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬา โดยเป็นกิจกรรมของนักเรียนที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัย  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของนักเรียน และเป็นการคัดเลือกตัวแทนส่งแข่งขันในระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  รู้จักหน้าที่   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เพื่อสานสายใยความสามัคคี  ให้แก่คณะบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และชุมชนต่อไป

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1


Comments