พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานาอ้อศรีเมืองชัยเกมส์

โพสต์5 ธ.ค. 2560 21:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
วันพุธ ที่ 6  ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียน   การจัดการแข่งขันกีฬานาอ้อศรีเมืองชัยเกมส์  ครั้งที่ 14  ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2560  ณ  โรงเรียนบ้านนาโคก อ.เมือง จ.เลย              โดย การแข่งขันกีฬา เป็นกิจกรรมของนักเรียนที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัย  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย    ของนักเรียน และเป็นการคัดเลือกตัวแทนส่งแข่งขันในระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เพื่อสานสายใยความสามัคคี  ให้แก่คณะบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ท้องถิ่น และชุมชนต่อไป  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments