พิธีเปิดการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง

โพสต์24 พ.ค. 2559 10:03โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน

วันอังคารที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

   นายไมตรี  อินทุสุต  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

ณ  โรงเรียนเพียงหลวง  ๑๘  ตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

มีการจัดนิทรรศการ  การแสดงของนักเรียนในกลุ่ม อ.เชียงคาน  การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน  มอบเงินทุนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ  มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและเดินทางไกล


  

Comments