พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย

โพสต์22 ธ.ค. 2560 01:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

    วันที่ 22  ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย ณ สำนักงาน  สกสค. จังหวัดเลย โดยในงาน มีนายวิฑูรย์  วิมลเศรษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี                                กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์โดย นายสุรชาติ  จำรูญศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย

ทั้งนี้มีนายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

    การจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ  มีสถานที่จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์  ทำให้ผ่อนคลาย  และได้รับการดูแล ให้ความรู้ด้านพลานามัย  ด้านสุขภาพจิตให้ผ่อนคลายไม่เกิดความเครียดมีกิจกรรมนันทนาการ  การละเล่นต่างๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดทางการศึกษา ยกระดับสังคมไทยให้มีความทันสมัย  รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข่าวสาร การประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา   นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต 1
Comments