พิธีรับมอบและเปิดสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

โพสต์19 ก.ย. 2561 23:20โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2561 23:51 ]

วันพฤหัสบดี  ที่ 20  กันยายน  2561  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สังกัด  สพป.เลย เขต 1 พร้อมกันนี้มี  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง  ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เข้าร่วมในพิธีรับมอบดังกล่าวด้วย

นาย สุปชัย  วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กล่าวว่า   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ    ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนของเด็กในวัยเรียนช่วงอายุ 5-12 ปี   เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเสริมสร้างให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติทางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซได้มีโครงการสร้างสนามเด็กเล่น ได้มีจุดเริ่มต้นจาก ว่าที่ ร้อยตรี สันติ  ศรีมงคล ,คุณวันดี วิรยศิริ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ            ได้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์มาจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในการก่อสร้าง

          โรงเรียนจึงได้จัดการประชุมคณะคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนการให้มีการประชาสัมพันธ์  ให้เกิดการสนับสนุนโครงการดังกล่าวจากหลายภาคส่วนจนประสบผลสำเร็จ มีสนามเด็กเล่นที่สะอาดและสวยงาม  โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น  จำนวน  380,657 บาท >>>ภาพเพิ่มเติม<<<
 ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments