พิธีรับมอบเสาธง และอาคารสุขา อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา

โพสต์3 ก.ค. 2560 01:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
วันที่  3  กรกฎาคม  2560  เวลา่ 09.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานในพิธีรับมอบเสาธง  และอาคารสุขา  อุปกรณ์การเรียน  และอุปกรณ์กีฬา  ณ. โรงเรียนบ้านกกทอง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  โดยในพิธีการรับมอบมี  นายวิทยา  แสงนาค  ครูชำนาญการพิเศษ  จากวิทยาลัยเทคนิคเลย  เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงที่มาของการดำเนินโครงการ  โครงการเสาธงและอาคารสุขา   จำนวน  ๑๒  ห้อง อุปกรณ์การเรียนนี้  เป็นโครงการที่ได้รับความอนุเคราะห์ฺภายใต้ความร่วมมือจาก  ปวช.  ก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคเลยรุ่นที่  ๒๙  และนายคุณากร  บุตรตะวงศ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเลย  เป็นผู้ริเริ่มการดำเนินโครงการเพื่อมอบแก่โรงเรียนบ้านกกทอง  โดยงบประมาณในการดำเนินในครั้งนี้  เป็นเงิน  จำนวน  287,500  บาท

ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1  
Comments