พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

โพสต์25 เม.ย. 2561 00:37โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2560 โดยจัด ณ หอประชุมอาคาร  25  ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม  โดยมี ดร.สุภชัย  จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี   ทั้งนี้ภายในงานมี นายวิรัตน์ พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 28  กรกฎาคม  2560  ในครั้งนี้              สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงจัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ได้รับพระราชทาน  โดยไม่ต้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงจัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อจ่ายให้แก่บุคคลดังกล่าว  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโปรดเห็นชอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  (กศจ.) ดำเนินการในพระราชพิธีดังกล่าว  โดยข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเลย ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สายที่ ๑ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม) จำนวน  27  ราย >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 
ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments