พิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 103 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

โพสต์25 ก.พ. 2563 00:02โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 103  มอบให้กับเด็กหญิง  เกวลิน  ซ้อนวันดี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด  อ.เมืองเลย จ.เลย  ภายในงานมีผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน           

นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.  สพป.เลย เขต 1 กล่าวถึงโครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 ว่าเป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน     จำนวน 8,140  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี >>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<<<ภาพโดยนางประไพวรรณ  ออมกลิ่น  / ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments