พิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 96 โรงเรียนบ้านนาแขม

โพสต์28 ม.ค. 2563 00:41โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


วันอังคารที่ 28  มกราคม 2563 เวลา 09.39 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำโดย  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 96  ณ โรงเรียนบ้านนาแขม ภายในงานมี  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

พร้อมกันนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน ครูและนักเรียน    เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 28  มกราคม  2562 เป็นการมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 96  มอบให้กับเด็กหญิงอิศวรา  แอ่งเนียม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน บ้านนาแขม    ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน 11,837  บาท

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คนในชาติได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงอย่างน้อย 12 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยากลําบาก มีความ บกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือกรณีพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยการนำของ  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างโอกาส ให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ โดยได้กําหนดไว้ในโครงการจํานวนทั้งสิ้น 99 หลัง แต่เนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการสร้างบ้านให้แก่นักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น   ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 จึงได้กำหนดสร้างบ้านน้ำใจให้แก่นักเรียนเพิ่มเป็นจำนวน  109  หลัง และมอบแล้ว เป็นจำนวน 96  หลัง

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดีตลอดมา  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments