พิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 97 โรงเรียนบ้านนาดินดำ

โพสต์6 ก.พ. 2563 23:04โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก  ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 มี นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย      ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบบ้านน้ำใจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ  โดยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 97  มอบให้กับเด็กหญิงนันชา  วงษ์จันทร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน บ้านนาดินดำ  ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  มีการระดมทุนจากผู้มี อุปการะคุณ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงผู้รับมอบบ้านน้ำใจรายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน  12,274  บาท

การดำเนินโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากโดยขณะนี้ได้มีผู้สนใจในการเป็นเจ้าภาพการสร้างบ้านน้ำใจเพิ่มเป็นจำนวน  109  หลัง และจะมีการส่งมอบบ้านให้กับนักเรียนยากไร้ในโอกาสต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1


Comments