พิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 98 โรงเรียนบ้านบุฮม

โพสต์12 ก.พ. 2563 00:55โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ทั้งนี้มี สโมสรโรตารี จ.เลย หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน  เข้าร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการโดย  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    มอบให้กับเด็กหญิงมายาวี  ชูวงษ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านบุฮม ตำบลบุฮม  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน       จำนวน 15,700  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา อันได้แก่ สโมสรโรตารี จังหวัดเลย จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1 


 

Comments