ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนำเสนอผลงาน

โพสต์11 มี.ค. 2559 05:10โดยโรงเรียนบ้านน้ําภู อําเภอเมืองเลย
ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นำเสนอผลงาน กับ รอง ผอ.สพป.ลย.1 นายสุขสันต์  นาหัวนิน และ ศึกษานิเทศก์  เมื่อวันที่ 11/03/59 ที่โรงเรียนบ้านน้ำภู

    
Comments