พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 1/2561

โพสต์9 ม.ค. 2561 19:29โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันพุธ ที่ 10  มกราคม  2561 เวลา 08.00 09.00 น. บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมรับชม                 พุธเช้าข่าว สพฐ.โดย ดร. บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเป็นการออกอากาศครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments