พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2562 (8 พฤษภาคม 2562)

โพสต์8 พ.ค. 2562 01:11โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


 วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562  เวลา  08.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชม Video  conference  รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่  19/2562  ในหัวข้อเรื่อง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ  ในหัวข้อศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส สรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดย พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งข้อราชการจาก  สพฐ.ในเรื่องการนำเสนอผลงานเด่น  สพฐ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้  ในหัวข้อโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายใต้ โครงการศูนย์ภาษาไทย โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ Active  Learning โครงการห้องเรียนอาชีพ   นำเสนอนโยบายโดย ดร. บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ  กพฐ.จากนั้น   เวลา 10.30 น.เป็นการร่วมประชุม Video  conference การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมเทพบุญเติมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1                         ภาพ/ข่าวโ  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments