ผอ.สพป.เลย เขต 1 ชี้แนะกรรมการประจำสนามสอบ พร้อมให้กำลังใจนักเรียนสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

โพสต์6 ม.ค. 2561 19:03โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันอาทิตย์ ที่ 7  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ประชุมชี้แนะแนวทางคณะกรรมการ ดำเนินการสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล : แข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2561  พร้อมทั้ง ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการสอบสำหรับนักเรียนที่เข้าสอบ ณ  สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยในการดำเนินการสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล : แข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือก  จำนวน 527 จำนวน  16 ห้อง  ห้องละ  35  คน  
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล : แข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  เป็นโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิถีโลก  เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัย  เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียน ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1


Comments