ผอ.สพป.เลย เขต 1 มอบนโยบาย การพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้ง (ครูผู้ช่วย)

โพสต์20 ก.ค. 2561 01:18โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 20  กรกฎาคม  2561 เวลา  15.00 น. ดร รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 มอบนโยบายพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย  ด้วยระบบ TEPE   Online  เป็นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด  เป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะตามสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจำสายงานในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีโอกาสในการพัฒนาโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ตามศักยภาพไม่ทิ้งห้องเรียน ในการอบรมในวันนี้เป็นการนำเสนอผลงาน ตามโครงการ เนื้อหาในหมวดที่ 2 ให้แอดมิน ประจำกลุ่มตรวจก่อนเข้าในระบบ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว  จัดขึ้น  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments