ผอ.สพป.เลย เขต 1 ร่วมประชุมพร้อมบรรยาย การประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 ธ.ค. 2563 19:26โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วัน อังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น.ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” อ.เชียงคาน  นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษากลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน พร้อมบรรยายพิเศษ ก่อนมอบนโยบายการประชุม  ผอ.สพป.เลย  เขต 1 ได้แนะแนวทางการบริหารจัดการในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมในการป้องกัน  และเฝ้าระวัง เชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID 19) ที่กำลังลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ให้รัดกุมเนื่องจากสภาพอากาศ    ในปัจจุบันเข้าสู่ช่วงหน้าหนาว ทำให้ให้เชื้อสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากนั้นมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษา โดยเสนอนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานำสู่การปฏิบัติ ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เช่น คะแนน     O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   พร้อมเสนอ อัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 )     และนโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี ให้สามารถดำเนินการใน ระยะเวลา 1 ปี  โดยใช้รูปแบบ 3 P1 S ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 >>ภาพเพิ่มเติม<<


 ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย  เขต  1

 

 

Comments