ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่าน (Conference)

โพสต์28 ต.ค. 2559 01:20โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2559 10:14 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่าน (Conference) 
ระหว่าง วันที่ 27-29 ตุลาคม 2559  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

*******************************

การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
     


นายธงชัย  โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศก์ติดตามและประเมินผล สพป.ลย 1 /ภาพ-วีดีโอ

นายจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สพป.ลย 1 /ภาพ-ข่าว

Comments