ประชุมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนประชารัฐ"

โพสต์12 ต.ค. 2559 21:33โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

ประชุมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนประชารัฐ" วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

โดยท่าน ดร.สมพงษ์  พรหมใจ รอง.ผอ.สพป.ลย 1 ประธาน และ นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง.ผอ.สพป.ลย 1 บรรยายทำความเข้าใจโครงการโรงเรียนประชารัฐ

  

>>> ภาพกิจกรรมทั้งหมดติดตามได้ที่นี่<<

นางนางสุดารัก  ศรีสมบัติ  ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศก์ติดตามและประเมินผล สพป.ลย.1 /ข่าว

นายจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย.1/ภาพ

Comments