ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

โพสต์12 ต.ค. 2559 21:12โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2559 21:35 ]

ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

โดยท่าน ดร.รอง ปัญสังกา ศธจ.เลย/ผอ.สพป.ลย 1 ประธานเปิดการประชุม

>>> ภาพกิจกรรมทั้งหมดติดตามได้ที่นี่<<

นายธงชัย  โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศก์ติดตามและประเมินผล สพป.ลย 1 /ภาพ

นายจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สพป.ลย 1 /ภาพ

Comments