ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559

โพสต์15 มิ.ย. 2559 20:52โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559 ชี้แจงนโยบาย โครงการ กิจกรรม ของโรงเรียนที่จะดำเนินการ พิจารณาการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดวันพัฒนาโรงเรียน
                                                                                

Comments