ประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่และลุ่มน้ำเหือง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านน้ำมี อ.ท่าลี่ จ.เลย

โพสต์10 ธ.ค. 2559 08:30โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทางกลุ่มงานนโยบายและแผน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นำโดยท่านรอง.ผอ.สพป.เลย 1 นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์  ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่และลุ่มน้ำเหือง ณ โรงเรียนบ้านน้ำมี อ.ท่าลี่ จ.เลย

ภาพบรรยากาศการประชุม เพิ่มเติม
นายจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สพป.ลย 1 /ภาพ-ข่าว
Comments