ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤษภาคม

โพสต์25 พ.ค. 2561 20:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันศุกร์  ที่ 25  พฤษภาคม  2561  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการจัดการประชุมดังกล่าว  มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (MOU) ระหว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และ ผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นเป็นการประกาศเจตจำนงเขตสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมกันนั้น  ดร. รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1  ได้มอบนโยบายด้านการศึกษา ข้อคิด ประสบการณ์  ในการทำงาน ให้ผู้บริหารในที่ประชุมได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งในชีวิต และในการทำงาน ต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพโดย  นายจักรกฤษ  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments