ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ด้วยระบบคอนเฟอร์เรนท์ สพป.ลย 1

โพสต์4 พ.ย. 2559 01:02โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2559 02:03 ]

        ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ด้วยระบบคอนเฟอร์เรนท์ โดยท่านรอง.สายรุ่ง ปลั่งกลาง เป็นประธาน สพป.ลย 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อ.เชียงคาน จ.เลย
นายธงชัย  โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศก์ติดตามและประเมินผล สพป.ลย 1 /ภาพ-วีดีโอ

นายจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สพป.ลย 1 /ภาพ-ข่าว

Comments