ประเมินการอ่าน เขียนภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.1-6 ประเมินครั้งที่ 1เดือนมิถุนายน 2559

โพสต์26 มิ.ย. 2559 19:32โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน จัดการประเมินการอ่าน เขียนภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 1 วันที่24 มิถุนายน 2559
Comments