รับมอบทุนนักเรียน

โพสต์20 มี.ค. 2560 02:37โดยไม่ทราบผู้ใช้
 ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 , รองฯ สายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1, คุณปริศนา เสนานุช ตัวแทนบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดเลย, นายประจวบ ศิลธรรม นายก อบต.ศรีสองรัก/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาโคก ได้มอบเงินสงเคราะห์เด็ก..ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก..ขอขอบพระคุณในการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือเด็กผู้ยากจน ยากไร้ ให้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น
ą
183907.jpg
(195k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
183908.jpg
(282k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
183909.jpg
(198k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
183910.jpg
(201k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
33640.jpg
(212k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
33651.jpg
(193k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
33664.jpg
(212k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
33668.jpg
(205k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
33669.jpg
(192k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
33675.jpg
(206k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
33678.jpg
(204k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
33680.jpg
(195k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
ą
33682.jpg
(197k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
20 มี.ค. 2560 02:37
Comments