รายการพุธเช้าข่าว สพฐ “สพฐ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

โพสต์7 ต.ค. 2563 01:17โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1,นายอนุกูล  ศรีสมบัติ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย  เขต 1 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว  สพฐ “สพฐ  วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”โดยมีนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นนโยบาย  ทิศทางการขับเคลื่อนในรูปแบบ  สพฐ.วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ  และเรื่องความปลอดภัยของโรงเรียน  จากนั้นเวลา  09.00 น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  ได้เป็นประธานการประชุม  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ  2564  ของเขตพื้นที่ต่อไป   


ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1


Comments