โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" อบรมการใช้งานระบบ SMSS

โพสต์15 มิ.ย. 2562 00:47โดยวิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 01:11 ]
วันที่ 15 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านนาบอลและโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด รวมกับอบรมการใช้งานระบบสนันสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" โดยมี นายมณฑล  พร้อมสันเทียะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
Comments