โรงเรียนบ้านก้างปลาประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์19 พ.ค. 2560 08:13โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา
โรงเรียนบ้านก้างปลาประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐
Comments