โรงเรียนบ้านก้างปลาร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ

โพสต์2 ส.ค. 2559 01:01โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย
โรงเรียนบ้านก้างปลากับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ร่วมกันเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ
Comments