โรงเรียนบ้านก้างปลาร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา

โพสต์16 ก.ค. 2559 08:33โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา


วันที่ 15  กรกฎาคม  2559  ผอ. พลไชย พลเพชร พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และนักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลาได้ร่วมแห่เทียนพรรษากับอบต.ชัยพฤกษ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณ๊อันดีงาม
Comments