โรงเรียนบ้านท่าลี่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าลี่จัดงานอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 3

โพสต์1 มี.ค. 2559 00:50โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อําเภอท่าลี่
วันอังคารที่ 1  มีนาคม  2559  โรงเรียนบ้านท่าลี่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าลี่  ประกอบด้วย เทศบาลตำบลท่าลี่  อบต.ท่าลี่  อบต.โคกใหญ่  อบต.หนองผือ  อบต.น้ำแคม อบต.อาฮี  อบต.น้ำทูน  โรงเรียนบ้านท่าลี่  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง  โรงเรียนบ้านน้ำแคม  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีี  นำนักเรียนระดับอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 3  ณ  โรงเรียนบ้านท่าลี่  ด้วยความสนุกสนาน  สามัคคี  มีน้ำใจนักกีฬา
Comments