โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ร่วมกับ นพค.23 จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ทำดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน"

โพสต์1 ก.ค. 2559 21:26โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง
                 
     
                              
   
Comments