โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา จัดกิจกรรม โครงการปลอดขยะ 2559

โพสต์7 ก.ย. 2559 22:40โดยโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา สพป.เลย 1   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2559 22:47 ]
โดยมีการประชุม ให้ความรู้แก่ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจในการแยกขยะ โดยท่าน              ผอ.ไพรโรจน์ สิงห์คำ และทางโรงเรียนได้ทำบ่อซีเมนต์ เพื่อทำปุ๋ยหมัก

Comments