โรงเรียนบ้านติ้วน้อยจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์1 เม.ย. 2559 09:34โดยโรงเรียนบ้านติ้วน้อย อําเภอเมืองเลย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านติ้วน้อยร่วมใจจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่กำลังจะจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านติ้วน้อย  ประจำปีการศึกษา  2558  ขึ้น  ในวันที่ 28  มีนาคม  2559  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านติ้วน้อย  


ą
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย อําเภอเมืองเลย,
1 เม.ย. 2559 09:34
ą
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย อําเภอเมืองเลย,
1 เม.ย. 2559 09:34
ą
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย อําเภอเมืองเลย,
1 เม.ย. 2559 09:34
ą
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย อําเภอเมืองเลย,
1 เม.ย. 2559 09:34
ą
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย อําเภอเมืองเลย,
1 เม.ย. 2559 09:34
ą
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย อําเภอเมืองเลย,
1 เม.ย. 2559 09:34
ą
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย อําเภอเมืองเลย,
1 เม.ย. 2559 09:34
Comments