โรงเรียนบ้านวังยาว ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา

โพสต์27 ก.ย. 2559 20:24โดยโรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย
                                                                                                                        


ą
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
27 ก.ย. 2559 20:24
ą
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
27 ก.ย. 2559 20:24
ą
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
27 ก.ย. 2559 20:24
ą
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
27 ก.ย. 2559 20:24
ą
โรงเรียนบ้านวังยาว อําเภอเมืองเลย,
27 ก.ย. 2559 20:24
Comments