โรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา

โพสต์30 พ.ค. 2559 07:20โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน

รงเรียนเพียงหลวง ๑๘ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ  V-Spirit  ยุวอาสา

โครงการ  ”พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share

ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life)  ประจำปี  ๒๕๕๙   จังหวัดเลย

ในวันที่  ๓๐ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ที่โรงแรมเชียงคานฮิลล์  รีสอร์ท

โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายชัยภัทร  หิรัณยเลขา  เป็นประธานในงาน 

Comments