โรงเรียนประชารัฐศึกษาดูงานห้องเรียนเพื่อการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย

โพสต์11 ต.ค. 2559 00:11โดยITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2559 00:11 ]
ประชารัฐ ห้องเรียนเพื่อการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองเลย

นายจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Comments