ร.ร.เมืองเลย จัดค่ายเยาวชนคนดี ศรีแผ่นดิน

โพสต์9 ส.ค. 2560 01:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม  จริยธรรม ค่ายเยาวชนคนดี  ศรีแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดศรีสุทธาวาส  พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

          นายประวิทย์  น้อยบัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลยเปิดเผยว่า ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการอบรมให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรียนเมืองเลย เพื่อเป็นการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีรูปแบบวิธีการในหลายวิธีการ นักเรียนได้มีโอกาสฝึก การทำทาน การรักษาศีลและการฝึกสมาธิเบื้องต้น ตลอดการอบรมการเข้าร่วมกิจกรรมหล่อหลอมคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณภาพทางกายและใจได้เป็นอย่างดี โดยกล่าวอีกว่านักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรม ณ ที่นี้จะสามารถนำหลักธรรมต่างๆที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตน และเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี การปลูกฝั่งให้เด็กมีคุณธรรมในระดับชั้นประถมศึกษา ก็จะโตไปเป็นนิสิต นักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็จะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  เป็นคนดีที่สังคมต้องการต่อไป  >>>ภาพข่าวเพิ่มเติม<<<

              ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments