ร่วมด้วยช่วยกัน

โพสต์26 พ.ค. 2559 20:51โดยMario Thailand   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2559 21:13 ]
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙  เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บาทหลวงประสิทธิ  ไกรโหล ( ผู้รับมอบอำนาจทำการแทนผู้รับใบอนุญาต) ได้พบปะพูดคุย ชี้แจงเกี่ยวนโยบายและแนวทางการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป. ๑ และ ป.๖ ณ ห้องประชุมราฟาแอล  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม  เนื่องในโอกาสที่ท่านได้เข้ารับตำแหน่งใหม่  ซึ่งผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ใคร่ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ą
Mario Thailand,
26 พ.ค. 2559 20:51
ą
Mario Thailand,
26 พ.ค. 2559 20:51
ą
Mario Thailand,
26 พ.ค. 2559 20:51
ą
Mario Thailand,
26 พ.ค. 2559 20:51
Comments