ร่วมกิจกรรมเปิดงานข้าวจี่ตำบลนาอ้อ ประจำปี 2559

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:16โดยโรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อร่วมกิจกรรมงานประเพณีเข้าวจี่ตำบลนาอ้อ ประจำปี 2559 วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดศรีจ้นทร์

Comments