ร่วมกิจกรรมเปิดป้าย ร.ร.เพียงหลวง 18

โพสต์17 พ.ค. 2559 11:16โดยวิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน
ร.ร.บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงรำเบิ่งโขงและจัดนิทรรศการ ร.ร.เพียงหลวง 18 

ร่วมกิจกรรมเปิดป้าย ร.ร.เพียงหลวง 18


ą
74555.jpg
(195k)
วิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน,
17 พ.ค. 2559 11:16
Comments