สโมสรโรตารียะลาและมาเลเซียมามอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพาน

โพสต์20 ก.พ. 2559 22:02โดยnampan@loei1.go.th   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2559 22:03 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
สโมสรโรตารียะลาและมาเลเซีย มามอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

Comments