สโมสรโรตารียะลาและมาเลเซียมามอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพาน

โพสต์20 ก.พ. 2559 22:02โดยโรงเรียนบ้านน้ำพาน อำเภอท่าลี่   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2559 22:03 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
สโมสรโรตารียะลาและมาเลเซีย มามอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

Comments