สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ,สพม 23 (สกลนคร) ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1

โพสต์1 ต.ค. 2561 03:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2561 01:28 ]

วัน จันทร์ ที่ 1  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ นำผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงใหม่เขต 6  เขต 1 ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

และในเวลา 13.00 น.ให้การต้อนรับคณะศึกษาจาก สพม.23(สกลนคร) โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้  คณะศึกษาดูงาน ทั้งสองคณะมุ่งเน้นในการมาศึกษา      ดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการและจิตสาธารณะ  มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีมรักความสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  การมาศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1 ในครั้งนี้ มีความประทับใจในเรื่องของ สำนักงานน่าดู  น่าอยู่      น่าทำงาน ของ สพป.เลย เขต  1 พร้อมทั้งมีกรศึกษาดูงาน ระบบ AMSS/การใช้จ่ายอย่างเปิดเผย โดยใช้ระบบงานทาง AMSS / E-BUDGETING การบริหารจัดการงบประมาณ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านการเงิน  นอกจากนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งสองเขตพื้นที่ กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในแต่ละกลุ่มงาน  มีความสะอาด สบายตา การดำเนินการตามนโยบายของ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ที่ได้กำหนดนโยบายขึ้นมีความเป็นรูปธรรม  สร้างความรู้สึกดีแก่ผู้มาพบเห็น ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกครั้ง   >>ภาพเพิ่มเติม<<<


ข่าว โดย นางณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1
ภาพโดย นางสาวนริศรา  แสงขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


Comments