สพป.เลย 1 จัดงานวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

โพสต์10 เม.ย. 2561 23:51โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยกิจกรรมที่ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในวันนี้  เริ่มพิธีเปิดงานประเพณีงานสงกรานต์ โดยนายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานโดย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ในพิธีมีการเปลี่ยนผ้า/พร้อมขอขมาพระพุทธรูปประสำนักงาน (พระพุทธบารมีศรีสุนทร) จากนั้นเป็นพิธี รดน้ำขอพร จากผู้อาวุโส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับบุคลากร ภายในสำนักงานให้มีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งสร้างความผ่อนคลายจากการทำงาน >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments