สพป.เลย 1 เน้นคัดเลือกนวัตกรรมความเป็นเลิศครู

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 01:13 ]

วันอังคาร ที่  9  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น.  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการประเมินผลงาน/นวัตกรรม รูปแบบการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำหนด นโยบายข้อ 49 กำหนดให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีรูปแบบ (Model) จึงได้จัดให้มีการประเมินผลงาน/นวัตกรรม ตามนโยบายข้อ 49 กำหนดให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีรูปแบบ (Model) ความก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม พัฒนางานหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพความก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพด้านการสอนเพิ่มมากขึ้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและให้เกิดขวัญกำลังใจ           จึงกำหนดกำหนดให้มีการคัดเลือกประเมินผลงาน/นวัตกรรม  เพื่อเชิดชูเกียรติในวันครูวันที่ 16 มกราคม 2561 วันครูที่จะถึงนี้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 


ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1
Comments